_handelsbetingelser

Ejeroplysninger

BestDigital ApS
Anelystparken 31
8381 Tilst
CVR: 41715731
Telefon: (+45) 82 82 82 93
Email: hello@bestdigital.dk

 

1. Introduktion til handelsbetingelserne

1.1 Disse handelsbetingelser gælder for enhver bestilling af, køb af, modtagelse af, brug af og aftale om Best Digitals produkter.

1.2 BestDigital tager forbehold for at ændre disse handelsbetingelser. Det er handelsbetingelserne gældende på tidspunktet for afgivelsen af en ordre til Best Digital, som finder anvendelse.

 

2. BestDigital produkter, hjemmeside og kunder

2.1 BestDigital sælger og leverer følgende produkter (”Produkterne”):

  1. Hjemmesider
  1. Alle former for marketing
  1. Alle former for tryksager

2.2 Produkterne, herunder egenskaber, type og art, er beskrevet på BestDigitals hjemmeside  www.bestdigital.dk (”Hjemmesiden”).

2.3 BestDigital leverer Produkter til erhvervsdrivende (”Kunden”).

 

3. Erhvervskøb af produkterne og betaling

3.1 I erhvervskøb kan Produkterne ikke bestilles via Best Digitals webshop.

3.2 Ved erhvervsdrivendes bestilling af Produkterne kontaktes BestDigital, der udarbejder et skriftligt tilbud, som indeholder den erhvervsdrivendes bestilling og angiver den totale købspris. Disse handelsbetingelser udgør en integreret del af tilbuddet.

3.3 Ved den erhvervsdrivendes underskrivning af tilbuddet afgives en ordre, der ikke udgør en juridisk bindende aftale. Best Digital har derfor mulighed for at afvise ordren bl.a. som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer.

3.4 Der er indgået en bindende aftale, når den erhvervsdrivende og BestDigital har underskrevet tilbuddet.

3.5 Efter indgåelse af en bindende aftale, fremsender BestDigital faktura til den erhvervsdrivende.

 

4. Levering af fysiske produkter

4.1 BestDigital leverer fysiske varer indenfor Danmarks grænser, og der kan være begrænsninger og/eller forsinkelser ved levering til ikke-brofaste øer.

4.2 Levering af fysiske varer sker med PostNord, GLS, DHL, DAO eller andet anerkendt fragtselskab. Eventuelle leveringsomkostninger vil fremgå på webshoppen ved ordreafgivelsen.

4.3 Leveringstiden er de til enhver tid gældende leveringstider for det valgte fragtselskab. Leveringen vil ske indenfor 14 hverdage.

 

5. Beskyttelse af personoplysninger

5.1 I forbindelse med BestDigitals levering af en Tjeneste, kan det være nødvendigt indsamle, opbevare og behandle visse personoplysninger om kunden eller en slutbruger hos Kunden.

5.2 BestDigital indsamler, opbevarer og behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for levering af Produkterne, og som primært omfatter navn, adresse og kontaktoplysninger.

5.3 BestDigital tager datasikkerhed og forsvarlig beskyttelse af personoplysninger alvorligt. I BestDigitals cookie- og privatlivspolitik, der findes på Hjemmesiden, kan du læse om, hvordan BestDigital indsamler, opbevarer og behandler personoplysninger.

 

6. Tavshedspligt

6.1 BestDigital iagttager ubetinget tavshed med hensyn til alle oplysninger vedrørende Kunden og dennes personoplysninger, som BestDigital modtager.

6.2 BestDigital kan bruge underleverandører i forbindelse med levering af Produkterne og driften af Hjemmesiden. BestDigital er ansvarlig for og sikrer, at eventuelle underleverandører er underlagt tavshedspligt og alene modtager fortrolige oplysninger, når det er nødvendigt.

 

7. Ansvarsfraskrivelse

7.1 BestDigital garanterer ikke og giver ingen indeståelser for, at Produkterne kan løse og/eller forhindre ethvert IT-relateret problem, fejl, forstyrrelse eller lignende hos Kunden, eller at Produkterne lever op til Kundens forventninger.

7.2 BestDigital kan ikke pålægges ansvar for fejl, afbrydelser, forstyrrelser, reparation, fejl ved opdatering eller vedligeholdelse af Produkterne.

7.3 BestDigital er ikke ansvarlig for og hæfter ikke for Kundens driftstab, avancetab, følgetab eller andre indirekte tab, som direkte eller indirekte forvoldes af de Produkter, der er leveret af Best Digital.

 

8. Gyldighed

8.1 Hvis en eller flere bestemmelser i disse handelsbetingelser måtte blive anset for ugyldige, umulig at håndhæve eller ikke-bindende, forbliver Kunden bundet af alle de øvrige bestemmelser. I sådanne tilfælde skal en erstattende bestemmelse med lignende effekt som den ugyldige eller ikke-bindende bestemmelse accepteres.

9. Lovvalg og værneting

9.1 Enhver tvist vedrørende mellem BestSecurity og en Kunde vedrørende bl.a. aftaleindgåelse, disse handelsbetingelser og BestSecuritys levering af Produkter, herunder omfang og gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns byret.

 

Senest opdateret: 25. august 2022

København

Christians Brygge 28
1559 København V

Aarhus

Anelystparken 32

8381 Tilst